Tajné dejiny Slovenska, Slovenov a Sloveniek

November 28th, 2014 od oc Leave a reply »

tajne dejiny slovenska, slovenov a sloveniek-micro TAJNÉ DEJINY SLOVENSKA, SLOVENOV A SLOVENIEK
Oskár Cvengrosch – Vydavateľstvo: Eko-konzult, 2014

Počet strán: 452 strán
Väzba: pevná väzba
Rozmer: 190×270 mm
Hmotnosť: 1830 g
Jazyk: slovenský jazyk
Rok vydania: november 2014

Predajná cena: 24 eur

V prípade záujmu si knihu môžete objednať na stránke:
http://www.ekokonzult.com/index-4.html
alebo u autora na:  info1sgo2sk (1=@, 2=.)

1dssdsds

Z obsahu:

Sloveni – najgermánskejší Germáni
Genetika spochybňuje dejiny
Pôvod slova Germán
Škandinávski Slovania
Sloveni a Suebi – dve mená pre jeden národ
Pôvod mena Sloven
Chrobati – hraničiari ríše Slovenov
Markomani – vlasatí Moravania
Maraveni (Moravania)
Marhari
Merehani
Kde ležal tajomný Marobudon?
Vandali – plemeno Slovanov
Kult vlasov
Suébska (slévska) expanzia
Kataklizma a počiatok dejín
Gigantické stavby, ktoré prežili tisícročia
Planetárna katastrofa
Stopy v jazyku
Slovenské jazykové „divotvorie“
Tajomstvo času
Obria kométa
Staroveké svedectvo
Symboly nebies
Boh vody a ohňa
Známe neznáme dejiny
Y-DNA prepisuje dejiny
Morské národy alebo Karpatská invázia
Blízky východ v znamení Slovenov
Kto vlastne boli Kelti?
Volcae a Kelti
Quádi: Skýto-Sloveni spod Tatier
Biateky razili Sloveni
MACCIUS
Tajomstvo jazyka
Jazyková asimilácia Slovenov
Franciscus List – symbol tichého vzdoru
Pôvod slova Maďar
Slovo ako dôkaz alebo fatálna „slepota“ slovenských historikov
Slovenské jazykové perličky v jazykoch Európanov
„Trochu čudné dejiny“
História alebo SCI–FI?
Slovenské fantómové dejiny
Ešte raz Morava
Panónske more a Marava
Kto boli Alamani a Alani?
Námedzná armáda Slovanov
Koniec slávnych Slovenov?
Záver
Použité skratky a symboly
Prílohy
Biateky – slovenské dejiny a mytológia v písme a obraze
BVSV, BVSSVMARVS
COBROVOMARVS
COVIOMARVS
IANTVMARVS
COISA – KOISA (KOSA)
COVNOS
AINORIX – FARIARIX
DEVIL
Slovenčina a iné jazyky
Švédčina a slovenčina
Maďarčina a slovenčina
Angličtina a slovenčina
Latinčina a slovenčina
Slová s obojstranným významom
Obojsmerné slová
Mená ľudí, národov, miest a krajiny
Literatúra

Úvod

Pôvodne to nemala byť kniha, snáď len niekoľko článkov, ktoré mali upozorniť na určité zaujímavé súvislosti. Články nemali konkurovať dejinám, ani ich prepisovať, mali iba trochu poštekliť. Postupne sa mi však odkrývali ďalšie a ďalšie udivujúce fakty a veľké množstvo „náhod“. Šteklivé texty presiahli viac ako sto strán a podivným súvislostiam nebolo konca. Moje poznámky začali nadobúdať podobu knihy. Zároveň s pribúdajúcimi dátami som sa dostal do bodu, kedy som sa musel rozhodnúť – akceptovať súčasný historický stav a poukázať na množstvo dejinných nezrovnalostí, alebo všetko zmietnuť zo stola a vytvoriť obraz iný. Nakoniec som našiel spôsob, svojské riešenie, ako urobiť jedno i druhé.

Poslaním tejto knihy nie je zameniť jestvujúce dejiny, čo koniec – koncov prakticky ani nie je možné. Obrovská informačná mašinéria, ktorá za posledných 200 rokov na poli histórie vznikla, prevalcuje každého, kto sa jej postaví do cesty. Avšak svojou troškou by som hlavne rád oslovil ľudí, ktorí cítia, že s naším svetom to nie je celkom v poriadku. Ľudí, ktorí sú nezaťažení dogmami a nielenže chcú, ale i dokážu myslieť nezaťažene a hlavne samostatne. Ponúkam určité možnosti, konkrétne súvislosti, ponúkam iný, pravdepodobnejší, obraz našich dejín. Nezriedka ponúkam i viac možností riešenia či interpretácie, pretože som si vedomý, že skutočná pravda sa v dnešnom zahmlenom svete hľadá veľmi ťažko.

Nie je dôležité, akú históriu vykladajú cudzinou platení historici. Tí nech si na odborných sympóziach, bez prítomnosti ľudí, rozoberajú čo chcú. Dôležité je, čo si o vlastných dejinách myslia samotní ľudia. Pretože dejiny, to je to, čo sa udialo, dejiny vypovedajú o tom, čo robili naši predkovia, ako žili, čomu verili, čomu sa tešili a proti čomu alebo komu bojovali. Národ bez poznania vlastných dejín je masa ľudí bez budúcnosti. Z minulosti sa odvíja prítomnosť a v prítomnosti rozhodujeme o našej budúcnosti.

Nie som historik, ani sa ním necítim byť. Hľadám len odpovede, na ktoré mi nik nevedel alebo nechcel dať odpoveď. Svoje dojmy a postrehy som spísal do tejto knihy a ponúkam ju ďalej každému, kto o ňu prejaví záujem. Verím, že oslovím ďalších, nezaťažených nadšencov, ktorí tieto moje hrubé, možno miestami nešikovné poznámky upravia, rozvinú či prepracujú do podrobnejších detailov a odhalia tak obrovský podvod, ktorý bol spáchaný na našich ľuďoch, na Slovenoch, Sklavóncoch.

V knihe sa zámerne vyhýbam „učeným“ cudzím výrazom a slovám, pretože som presvedčený, že slovenský jazyk má dostatočné množstvo vlastných pôvodných vyjadrovacích prostriedkov. Z tohto pohľadu možno obsah nebude pôsobiť dostatočne učene, či atraktívne, no podstatné je, že bude pochopiteľný pre každého. Je na každom jedincovi, ako so získanými informáciami naloží, či sa s nimi stotožní, či sa nad nimi zamyslí alebo odmietne. Je to slobodná voľba každého z nás. Ak však chceme hovoriť o slobodnej voľbe, musíme mať i z čoho vyberať.

V oblasti histórie si však dnes nemožno vyberať, takže nemožno hovoriť ani o alternatívach, pretože západoeurópsky a vatikánsky výklad dejín má v tomto smere u nás absolútny monopol. O iných pohľadoch na dejiny, prichádzajúcich napríklad z Ruska, v našich školách, či masovokomunikačných prostriedkoch nepočuť.

Občas v našich končinách vyjde kniha, ktorá ponúka iný historický algoritmus, ako nám vštepujú dogmatici. Takáto kniha je však ignorovaná, alebo zosmiešňovaná. Nuž, pripájam sa i ja so svojou troškou a ponúkam alternatívu, ponúkam iné videnie dejín a dejov z toho vyplývajúcich. Cítim sa byť v myšlienkach slobodným človekom, ktorý nemusí skladať účty nikomu, iba svojmu svedomiu. Môj život nie je závislý od úspechu, alebo neúspechu tejto knihy, nezávisí od nej moje spoločenské postavenie, uznanie či živobytie. Písal som ju slobodne, stále s vedomím objektívneho posudzovania získaných výsledkov. Do akej miery sa mi to podarilo, nech posúdi každý sám.

Autor