Cyril Hromnik – prednáška v Prešove

Október 13th, 2010 od oc Leave a reply »

Prednáška : VIDEO

Cyril A. Hromník je slovenský historik žijúci dlhodobo v zahraničí, pracujúci v oblasti rannej histórie Afriky a Indického oceánu. Celé desaťročia sa zaoberá výskumom pôvodu Quenov (Hottentotov) a bantuskými jazykmi hovoriacich čiernych Afričanov.

Svoje výskumy realizoval v Prahe, Portugalsku, USA, Indii, Etiópii, Británii, Francúzsku, Srí Lanke, Borneu a Indonézii. Tento transoceánsky výskum mu dal možnosť nahliadnuť aj do sféry indo-európskych vzťahov. Z nich jednoznačne vyplýva, že korene Slovenov (Slovákov) neležia v nedávnom „sťahovaní národov“ (5 – 6. stor.), ako sa u nás bežne traduje a tzv. „vedecky argumentuje“, ale vo vzdialenej dobe bronzovej, 3000 rokov pred Kristom.

Jeho znalosť zámorského a transkontinentálneho obchodu v najstarších dobách a s tým súvisiacich kultúrnych jazykových vplyvov, mu otvorila úplne nový a nikým predtým nepredvídaný pohľad na históriu Slovenov a Slovenska v dobe rímskej, pred-rímskej a bronzovej. Je autorom originálnej teórie o stredoeurópskom, ale indickým obchodom ovplyvnenom pôvode Slovenov/Slovákov. 

Dr. Cyril A. Hromník študoval africkú históriu na Katedre orientalistiky, portugalčinu a iberijskú históriu na Filologickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe; dejiny Afriky, Južnej Ázie a latinskej Ameriky na Syracuse University v Syracuse, New York. Prednášal na Syracuse University, neskôr na katedre histórie, University of Cape Town, Južná Afrika, ako hosťujúci historik/bádateľ na Mgwenya College of Education, Južná Afrika. Za študijným účelom navštívil i Španielsko, Nemecko, Poľsko, Írsko, Kanadu, USA, Indiu, Etiópiu, Izrael, Thajsko, Singapúr, Hong-Kong, Borneo, Indonéziu, Keňu, Mozambik, Angolu, Libériu, Ghanu, Svahilsko, Botswanu, Zimbabwe, Lesotho a Namíbiu. Doposiaľ vydal 4 monografie a veľa vedeckých i populárnych článkov prevažne v zahraničí. 

Koncom augusta prišiel na Slovensko a absolvoval sériu prednášok na tému “SLOVENI SLOVÁCI, kde sú vaše korene”. Jedna z prednášok sa uskutočnila v pondelok 30. augusta 2010 o 17:00 v Prešove, v priestoroch Ruského domu. Spoluorganizátorom podujatia bol Ruský klub 1923. Túto prednášku sme zaznamenali na amatérsku kameru, takže vzhľadom k tomu prosím, aby ste kvalitu záznamu nevnímali príliš kriticky. Prednášku si môžete pozrieť na YouTube.com

 

Oskar Cvengrosch