pcolkaCVENGROSCHOVA TEÓRIA o slovanskom pôvode Uhrov a Germánov
Oskár Cvengrosch

Historickí Germáni ako aj Uhri sú v dnešných učebniciach dejepisu opisovaní ako cudzojazyčné etniká. Napriek zložitým a nepravdepodobným konštrukciám opisujúcich ich „cudzosť“, sme tomu všetci na čas uverili. Rozvoj vedy v oblasti genetiky však odhalil nezmyselnosť týchto vžitých téz, ktorých pravdivosť bola postavená iba na neustálom opakovaní. Genetika zvýraznila nepravdepodobnosť tvrdenia o príchode Slovanov v 5. – 6. storočí, spochybnila indoeurópsky pôvod obyvateľov západnej Európy, odhalila pôvod indickej védickej kultúry v slovanských tradíciách a potvrdila prítomnosť Slovanov na obrovských územiach Európy minimálne už od doby bronzovej. Cvengroschova teória o slovanskom pôvode Uhrov a Germánov.


tajne dejiny slovenov a uhorska cvengrosch mini

TAJNÉ DEJINY SLOVENOV A UHORSKA – UHRI BOLI SLOVANIA
Oskár Cvengrosch

Kniha Tajne dejiny Slovenov a Uhorska prináša unikátny objav, pomocou ktorého autor doslova preformátoval dejiny Uhrov a Uhorska. Uhri ako Slovania týmto konečne nadobúdajú jasné a zreteľné kontúry. Množstvo faktov svedčiacich o slovanskosti Uhrov dokladá nielen samotný objav Oskara Cvengroscha, ale i doposiaľ známe i menej známe poznatky v oblasti genetiky, toponýmie a jazyka. Nemálo dôkazov autor odhaľuje aj v samotných historických zdrojoch, na ktoré sa odvolávajú tvorcovia a uctievatelia súčasnej „ugrofínskej“ vízie pôvodu Uhrov. Kniha svojím obsahom sa takto stáva veľkou výzvou pre oficiálne historické kruhy, ktoré doposiaľ pretrvávajú na pozíciách pochybných dogiem minulých storočí. Viac o knihe…

pravda o velesture1PRAVDA O VELESTÚRE
Ján Ducár

Začiatkom novembra 2016 pribudla na pulty kníhkupectiev ďalšia zaujímavá kniha o našich dejinách.  Autor Ján Ducár si vzal na mušku tajuplný nápis na Velestúre, ku ktorému oficiálna historiografia dlhodobo zaujíma “taktické mlčanie”, pretože jeho existencia nezapadá do konceptu oficiálnej histórie.  Kniha nám približuje okolnosti objavenia nápisu a mapuje všetky jeho interpretácie priaznivcov aj neprajníkov. Analyzuje pravosť nápisu a prináša aj doposiaľ nikde nepublikované a zaujímavé možné rozlúštenie nápisu. Viac o knihe.

TAJNÉ Dtajne dejiny slovenska, slovenov a sloveniek2EJINY SLOVENSKA SLOVENOV A SLOVENIEK
Oskár Cvengrosch

Pod týmto názvom vyšla koncom novembra 2014 kniha o dejinách Slovenov. Oproti všetkým publikáciám podobného druhu je unikátna svojím rozsahom, ako i prekvapivými tézami, o ktorých doposiaľ v súvislosti s našimi dejinami nikto neuvažoval. Kniha prináša revolučný pohľad nielen na naše dejiny, ale aj na dejiny Slovanov a Európy vôbec. Otvára nové doposiaľ pre našich historikov neznáme, nepovšimnuté a ignorované témy, prináša prekvapivé súvislosti a odhaľuje slovenské a slovanské nárečia ako najstaršie jazyky Európy. Viac o knihe… Zaujímavé informácie o knihe približujú články Pôvod mena Uhor, Uhorsko, Vandali-plemeno Slovanov, V znamení draka, Kde bola Veľká Morava?, Ako sa z nášho Uhorska stalo cudzie Maďarsko, Chrobati – hraničiarska armáda Slovenskej zeme, Pôvod Slovenov – Slovákov a pripravujeme ďalšie.

koren2SLOVENI, KDE SÚ VAŠE KORENE?

Dr. Cyril A. Hromník

“Kto sme? Odkiaľ sme prišli? a Kam kráčame? – pýta sa Joseph cardinal Tomko v jeho “Slove na cestu”, v úvode k bule Industriae Tuae, ktorou pápež Ján VIII. ustanovil po prvý raz slovenskú cirkevnú provinciu na Marave, bežne i keď mylne prepisovanej ako Morava, v júni 880.  Hodne kníh sa na túto tému v poslednej dobe napísalo… Text:  Sloveni: UNDE ORTI ESTIS? – SLOVÁCI, KDE SÚ VAŠE KORENE?

ô