mapa_uhorska_cestaTuristická trasa – UHORSKÁ  CESTA
Oskár Cvengrosch

Uhorská cesta je turistická trasa vedúca časťou európskeho rozvodia cez územie obcí Štrba a Šuňava. Návštevníci tu môžu spoznať nevšedné technické dielo, vidieť pozostatky stredovekej osady a odpočinúť si pri prameni Hornádu. Pomenovanie Uhorská cesta je odvodené od ryby menom úhor, so zámerom upozorniť na množstvo faktov spojených s teóriou „úhora na rozvodí“, ako aj na zaujímavé historické súvislosti z toho vyplývajúce. Turisti sa v príjemnom podtatranskom prostredí môžu počas celej trasy na vlastné oči presvedčiť o blízkosti vodných tokov dvoch úmorí – baltského a čiernomorského, ako i o reálnosti migrácie úhorov v tomto prostredí. Uhorská cesta spája zabudnutú históriu so súčasnou prekrásnou prírodnou scenériou krajiny „U hory“, kde možno stráviť príjemný pobyt poznávaním, turistikou a rozjímaním nad dávnymi časmi „keď ešte úhor vládol tejto krajine“. Podrobnosti o Uhorskej ceste nájdete vo februárovom čísle Štrbských novín.

alaniAlani – kľúč k dejinám Slovanov

Oskár Cvengrosch

Alani sú súčasnou historiografiou charakterizovaní ako indoeurópske kmene iránskeho pôvodu. Historické zdroje však vypovedajú o tom, že ich pôvod pramení v oblasti európskeho rozvodia. Odtiaľ v niekoľkých prúdoch smerovali na juh a potom ďalej do Iránu (Perzia) a do Indie. Pôvod ich mena pramení v slovanskom slove biely, ktorý charakterizoval na jednaj strane ich pôvod v horskom pásme európskeho rozvodia a na strane druhej ich vzhľad. V tom čase obývalo tieto časti Európy etnikum, ktoré bolo v neskorších dobách známe pod menom Slovania. Genetika, etymológia ako aj samotné historické zdroje zreteľne vypovedajú o tom, že Alani, známi aj ako Uhri, boli významnou vetvou pôvodného slovanského obyvateľstva Európy. Celý text: Alani – kľúč k dejinám Slovanov

2500 vladHistorickí Germáni boli Slovania

Oskár Cvengrosch

Zakladateľom moderného nemeckého národa filozofia multietnického priestoru západnej časti Germánie so slovanským etnickým jadrom nevyhovovala. Potrebovali vytvoriť jednotný národ s jedným – “germánskym” pôvodom. A aby očistili germánstvo od jeho slovanského pôvodu, bola vytvorená samostatná „etnická“ skupina – Slovania. Vzhľadom na to, že títo Slovania sa v záznamoch rímskych historikov nijako zvlášť nevyskytovali, novodobí historici im vymysleli pravlasť v oblastiach, o ktorých údajne Rimania nemali žiadne informácie. Tak sa podľa nemeckých učencov rozsiahle močaristé oblasti povodia rieky Pripjať stali domovom našich predkov. Celý text: Historickí Germáni boli Slovania.

pcolkaCVENGROSCHOVA TEÓRIA o slovanskom pôvode Uhrov a Germánov
Oskár Cvengrosch

Historickí Germáni ako aj Uhri sú v dnešných učebniciach dejepisu opisovaní ako cudzojazyčné etniká. Napriek zložitým a nepravdepodobným konštrukciám opisujúcich ich „cudzosť“, sme tomu všetci na čas uverili. Rozvoj vedy v oblasti genetiky však odhalil nezmyselnosť týchto vžitých téz, ktorých pravdivosť bola postavená iba na neustálom opakovaní. Genetika zvýraznila nepravdepodobnosť tvrdenia o príchode Slovanov v 5. – 6. storočí, spochybnila indoeurópsky pôvod obyvateľov západnej Európy, odhalila pôvod indickej védickej kultúry v slovanských tradíciách a potvrdila prítomnosť Slovanov na obrovských územiach Európy minimálne už od doby bronzovej. Cvengroschova teória o slovanskom pôvode Uhrov a Germánov.


tajne dejiny slovenov a uhorska cvengrosch mini

TAJNÉ DEJINY SLOVENOV A UHORSKA – UHRI BOLI SLOVANIA
Oskár Cvengrosch

Kniha Tajne dejiny Slovenov a Uhorska prináša unikátny objav, pomocou ktorého autor doslova preformátoval dejiny Uhrov a Uhorska. Uhri ako Slovania týmto konečne nadobúdajú jasné a zreteľné kontúry. Množstvo faktov svedčiacich o slovanskosti Uhrov dokladá nielen samotný objav Oskara Cvengroscha, ale i doposiaľ známe i menej známe poznatky v oblasti genetiky, toponýmie a jazyka. Nemálo dôkazov autor odhaľuje aj v samotných historických zdrojoch, na ktoré sa odvolávajú tvorcovia a uctievatelia súčasnej „ugrofínskej“ vízie pôvodu Uhrov. Kniha svojím obsahom sa takto stáva veľkou výzvou pre oficiálne historické kruhy, ktoré doposiaľ pretrvávajú na pozíciách pochybných dogiem minulých storočí. Viac o knihe…

TAJNÉ Dtajne dejiny slovenska, slovenov a sloveniek2EJINY SLOVENSKA SLOVENOV A SLOVENIEK
Oskár Cvengrosch

Pod týmto názvom vyšla koncom novembra 2014 kniha o dejinách Slovenov. Oproti všetkým publikáciám podobného druhu je unikátna svojím rozsahom, ako i prekvapivými tézami, o ktorých doposiaľ v súvislosti s našimi dejinami nikto neuvažoval. Kniha prináša revolučný pohľad nielen na naše dejiny, ale aj na dejiny Slovanov a Európy vôbec. Otvára nové doposiaľ pre našich historikov neznáme, nepovšimnuté a ignorované témy, prináša prekvapivé súvislosti a odhaľuje slovenské a slovanské nárečia ako najstaršie jazyky Európy. Viac o knihe… Zaujímavé informácie o knihe približujú články Pôvod mena Uhor, Uhorsko, Vandali-plemeno Slovanov, V znamení draka, Kde bola Veľká Morava?, Ako sa z nášho Uhorska stalo cudzie Maďarsko, Chrobati – hraničiarska armáda Slovenskej zeme, Pôvod Slovenov – Slovákov a pripravujeme ďalšie.

ô